Velika devetnica u čast sluge Božjega oca Ante Gabrića - PETI DAN

„IŠTUĆI ME TRUDAN HODA“

Uz Jakobov zdenac izmoren sjedi Stvoritelj i Spasitelj svijeta.
Koja li je to tajna!
Izmoren i iscrpljen za mene i za tebe, izmoren u potrazi za neumrlim dušama.
»Ištući me...«
Tražio si mene. Jesi li me našao, Gospodine?
Jesam li razumio onaj Tvoj bolni pogled, znoj na Tvome čelu, raskrvavljene Tvoje noge, izmoreno Tvoje tijelo?
Ti si tamo sjedio uz zdenac. I dan danas sjediš i čekaš na duše. Čekaš na pomoćnike, koji će Ti te duše dovesti k zdencu, k zdencu vode žive.
Na tisuće ih je uz taj zdenac došlo i prošlo. Tražili su sreću ovoga svijeta, vodu uživanja i radosti, kao ona Samarijanka.
No ta voda nije im dala životnu snagu.
Na Tebe se nisu ni osvrnuli, a Ti si zdenac one vode, koja čovjeka preporađa, daje mu vječni život.
Gospodine, da bismo Te mi upoznali, da bi Te upoznali milijuni, to je naša molitva uz Jakobov zdenac, gdje Ti umoran na naš čekaš!
Da bismo upoznali Tebe i zabacili jadne radosti ovoga svijeta, da bismo se žrtvovali za Tebe, da bismo doprinijeli, koliko možemo, da ovaj sveti rad oko spašavanja neumrlih duša sve više i više napreduje!

Bošonti, 3. ožujka 1956.
»Hrvatski Kat. Glasnik«, Chicago

Molitva

Gospodine, pomozi nam da možemo razumjeti Tvoj bolni pogled, znoj na Tvome čelu, raskrvavljene Tvoje noge, izmoreno Tvoje tijelo, kako bi mogli razumjeti sve one u patnji oko nas.
Ti i danas sjediš uz zdenac i čekaš na naše duše da te upoznamo i uzljubimo.
Oče Ante, naš moćni zagovorniče koji si priveo tolike duše, zagovaraj za nas da dovedeš i naše duše k zdencu, k zdencu žive vode.
Gospodine, utisni u naša srca želju da te još više ljubimo, da čeznemo za Tobom i da te još više upoznamo, da prepoznamo prave vrijednosti ovoga prolaznog života kako bismo stvorili bolji svijet i pokazali prave vrijednosti svijetu.
Daj da ovaj svijet vidimo Tvojim očima.
Gospodine, učini srca naša po srcu svome!
Posebno te molimo za … (navesti one koje osobno prikazujemo u ovoj devetnici).
Oče Ante moli za nas!


Molitva vječnoj ljubavi

Isuse, ti vidiš kako ovaj moderni svijet odvraća ljude od križnog puta, toga jedinoga puta sreće i spasenja.
Pa i mi tvoje sluge i službenice, moramo ponizno i skrušeno priznati da smo često podlegli tom duhu. Kajemo se i molimo: oprosti nam naše nevjere!
Tvoje Evanđelje, tvoja blaga vijest, jest Križ. Raširenim rukama, rukama probodenima, ti oko sebe okupljaš narode svijeta.
Božanski misionaru, daj, daj rasvijetli naša srca i naše duše da spoznamo tu veliku istinu da je samo Križ jedina nada spasenja svijeta.
Čuvaj nas na kalvariji s Marijom, svojom i našom Majkom!
Nju si nam dao za Majku sa svoga prvog kalvarijskog oltara. I sada te molimo, čuvaj nas zajedno s njom, Majkom i Kraljicom mučenika, Kraljicom apostola i misionara!
Čuvaj nas, da ljubeći tebe, uzmognemo poput tebe raširenim i probodenim rukama i srcem, probodenim kopljem ljubavi, moliti svoju životnu misijsku molitvu za čitav svijet.
„Gospodin s vama! Isuse, dođi kraljevstvo Srca Tvoga“.
Gospodine, usliši molitvu svoga puka, učini u svojoj ljubavi da svi narodi,
svi puci, ujedinjeni tvojom Božanskom ljubavlju, mogu Tebe slaviti,
Tebe ljubiti, o vječna Ljubavi!
Amen
Otac Ante

MOLITVA
za proglašenje blaženim sluge Božjega p. Ante Gabrića
„Oče nebeski, u sluzi Božjemu Anti Gabriću, misionaru, darovao si nam herojski primjer kako se milosrđem i ljubavlju širi Tvoje kraljevstvo.
Molimo Te za milost da u vjeri Crkve on bude što prije proglašen blaženim i tako postane još bliži svima koji mu se obraćaju u svojim potrebama.
Uvjereni da Ti je svojim životom i apostolskom revnošću omilio, udijeli nam po njegovu zagovoru milost za koju te sada molimo…..
Po Kristu Gospodinu našemu.
Amen

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu