16 načina kako moliti za budućeg muža

1. Molite da hoda s Gospodinom, da nastavi duhovno rasti te da je pripremljen biti duhovni vođa vaše obitelji i da mu je Gospodin prioritet u životu.

2. Molite za njegovu sposobnost da bude Božji glas i da njegovo uho bude spremno čuti Božje naloge.

3. Molite da njegova volja uvijek bude podložna prihvatiti sve što Bog želi u njegovom životu.

4. Molite za njegovo emocionalno zdravlje – da sve prošle rane budu iscijeljene i da se sa svima njima može suočiti.

5. Molite za njegovu obnovu u svim područjima.

6. Molite za njegovo fizičko zdravlje. Ukoliko je potrebno, molite da se oslobodi svih nezdravih ovisnosti.

7. Molite za njegovu karijeru, njegovo životno djelo, da se utemelji u onom području u kojem ga Bog želi koristiti i da bude mudar sa svojim financijama i resursima.

8. Molite za njegovu službu – da bude otvoren Božjem pozivu kad je u pitanju služenje drugima. Također, molite Gospodina da vas oboje pripremi za sve načine u kojima ćete zajedno služiti.

9. Molite za njegovu pripremu – da je otvoren svemu tome što je Bog naumio učiniti kroz njega.

10. Molite se Bogu da pošalje sve potrebne kušnje u njegovom životu koje će omogućiti da proces njegove pripreme za muža bude potpun.

11. Molite Gospodina da ga pripremi da bude otac, ako ćete vas dvoje podizati zajedničku obitelj.

12. Molite Gospodina da mu pomogne biti odgovornim s njegovim financijama te da ga pripremi da značajno pridonosi kućanstvu.

13. Molite za njegov identitet kao muškarca, njegovu muškost i samopoštovanje, da izraste u čovjeka kakvog ga Bog želi.

14. Molite da mu nikakve laži i krivotvorine ne prouzroče distrkaciju - posebno druge žene koje Bog ne namjerava koristiti za njegov rast.

15. Molite da vas taj čovjek vidi na način na koji Bog želi da vas vidi, s Božjim srcem prema vama. 16. Molite Gospodina da vam pokaže kako da molite za muža. Budite otvorene prema čemu god vam Njegov Duh šapće, kako biste ispunile muževe potrebe.

Označeno u