Gospina poruka preko vidioca Jakova Čole 25.12.2015

Draga djeco, Sve ove godine koje mi Bog dopušta da budem s vama je znak neizmjerne ljubavi koje Bog ima prema svatkome od vas i znak koliko vas Bog ljubi.

Dječice kolike milosti vam je Svevišnji dao i kolike milosti vam želi darovati. Ali dječice vaša srca su zatvorena i žive u strahu i ne dopuštaju Isusu da njegova ljubav i njegov mir obuzmu vaša srca i zavladaju vašim životima. Živjeti bez Boga je živjeti u tami i nikada ne upoznati Očevu ljubav i njegovu brigu za svakoga od vas. Zato dječice danas na poseban način molite Isusa da od danas vaš život doživi novo rođenje u Bogu i da vaš život postane svijetlo koje će zračiti iz vas i na taj način postanete svijedoci Božje prisutnosti u svijetu i svakom čovjeku koji živi u tami.

Dječice ja vas volim i svakodnevno zagovaram Svevišnjeg za vas.

Hvala što ste se odazvali mome pozivu.