Grad Marije Magdalene bio je utočište

Meksičko-izraelski tim vjeruje da su Židovi dolazili u Magdalu, rodni grad Marije Magdalene, kako bi pobjegli od rimskih progona.

Biblijski grad povezan s Marijom Magdalenom vjerojatno je bio jedan od orginalnih „sigurnih“ gradova.

Arheolozi su nakon 7 godina iskopavanja u Magdali, na obali Galilejskog mora, zaključili da su Židovi iz Jeruzalema dolazili u Magdalu u 1. stoljeću jer ih je ugnjetavanje Rimljana spriječavalo da prakticiraju svoju vjeru.

- Misimo da su prije uništenja hrama i pobune u Magdali Židovi u Jeruzalemu počeli gubiti tradiciju zbog rimskih progona što je neke ljude potaknulo da se počnu iseljavati u Galileju jer su htjeli živjeti prema svojim zakonima. – rekla je Marcela Zapata-Meza, meksička arheologinja koja radi u Magdali.

Zapata-Meza rekla je da je njen tim pronašao artefakte koji dokazuju da su stanovnici Magdale imali izravne veze s Jeruzalemom.

Pronađene su lampe kojima su se služili viši staleži, kamene posude slične onima koje su se izrađivale u Jeruzalemu, oblik sinagoškog kamena koji se vjerojatno koristio u jeruzalemskom hramu te ritualne kade zvane mikvas čija je konstrukcija veoma slična onoj jeruzalemskoj.

Zapata-Meza zaključila je da je rimski pritisak mnoge Židove nagnao da se presele u Magdalu i druge galilejske gradove.