Sadržaj s oznakom: Božja ljubav

Želim li ja biti svet, sveta? U ovom vremenu, kada je svijet ohladnio za ljubav Božju, ne znam poteže li itko takvo pitanje? Dolazi li ikome na um ovakva misao? Želi li to tko?

Objavljeno u Duhovni kutak | 9.10.2023.

Ljubav nikad nije uzalud

Bog želi da su sva tvoja djela vođena dobrom namjerom ili nakanom. Dobra nakana je uvijek ljubav. Pa i onda ako djelo čisto “tehnički” gledano nije uspjelo, ono je ipak u temelju dobro, ako te je ljubav vodila.

Udaljavanje od Boga nosi štetne posljedice.

Ako vaš neprijatelj gladuje, željet ćete ga nahraniti. Ako žeđa, željet ćete ga napojiti.

Svaki novi dan je darovan.

Objavljeno u Duhovni kutak | 7.9.2021.

Beskrajno zrcalo

Bog je ljubav. Ljubav je, međutim, uvijek usmjerena na nešto ili na nekoga. Bog je ljubav. Prema komu? Ljubav prema Bogu, naravno. Bog je ljubav koja sebe ljubi, jedno zrcalo koje se odražava u drugom zrcalu, beskrajni broj zrcala ili jedno beskrajno zrcalo.

Kada se osjećamo tužni, kada izgleda da sve ide po krivu, tada se trebamo prisjetiti: „Bog me ljubi. Bog me nikad ne napušta“ – poručio je papa Franjo danas svojim pratiteljima na Twitteru.

Objavljeno u Duhovni kutak | 12.7.2017.

Dozvoli da te Bog nosi

On je uvijek pripravan nositi one koji ne mogu ići. A kada te Bog nosi, puno brže ideš naprijed.

Bog svoju ljubav i dobrostivost prema nama ne uvjetuje obraćenjem, nego je naše obraćenje posljedica njegove ljubavi – istaknuo je papa Franjo na jučerašnjoj općoj audijenciji na Trgu svetoga Petra, nastavljajući time niz kateheza o kršćanskoj nadi.

Tajna puta koji vodi u Emaus je u ovome: i kad sve govori protiv toga, mi smo i dalje ljubljeni, Bog nas nikada ne prestaje ljubiti. Bog će uvijek hoditi s nama, uvijek pa i u najbolnijim trenucima, i u najružnijim trenucima, i u trenucima poraza, rekao je u svojoj katehezi na općoj audijenciji.

Postoji Bog koji nam je blizu, koji nas zove imenom te nam govori: „Ustani, prestani plakati, jer sam te došao osloboditi!“ – istaknuo je papa Franjo na današnjoj općoj audijenciji.

Podsjetimo se da je Stvoritelj svijeta ljubav. Bog je ljubav, kaže nam sveti Ivan. Isus iz Na- zareta kaže: „Otac moj vas ljubi“ i „Ja polažem život za vas jer ste moji prijatelji”. Ljubav znači da nam netko želi samo dobro, da mu je duboko stalo do nas.

Objavljeno u Duhovni kutak | 10.9.2016.

Strategija Božje ljubavi

U časovima kada je čovjek izravno pogođen u svojim dubinama, uzaludna su sva naravna sredstva. Samo Onaj koji je stvorio dubine čovjekova duha i srca tj. Duh Sveti, veliki Tješitelj, može dušu smiriti i utješiti.

Milosrđe je ona ljubav koja „ne traži svoje, ne razdražuje se”, koja „trske napuknute prelomiti ne će, stijenja što tek tinja ne će ugasiti”.

Novi nagovor don Josipa Radića, Na kraju dramatične ljudske povijesti očitovat će se veličanstvena pobjeda Božje i ljuske ljubavi!